Cơm Niêu Thiên Lý
KAS CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG KHÁCH HÀNG - CƠM NIÊU THIÊN LÝ 
Quán thiết kế rộng rãi, có màu sắc đẹp, có luôn phòng lạnh
Quán rộng đẹp, sạch sẽ, món ăn ngon miệng, ấm như bếp nhà