Hệ thống SMAC được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng web, theo mô hình điều hành tập trung, hoạt động online trên mọi thiết bị, mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt web.

SMAC thích hợp cho các Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đa ngành, đa điểm kinh doanh và cần điều hành theo mô hình tập trung.

smac