• Một bàn phím số cố định được đặt tại khu vực thực đơn và thanh toán để nhập số.
 • Các ô nhập số sẽ không hiển thị bàn phím ảo như trước đây, buộc phải nhập từ bàn phím vật lý hoặc bàn phím số cố định.
 • Các ô nhập sẽ tự động chọn tất cả được focus.
 • Bạn có thể nhập số lượng hoặc trọng lượng trước khi chọn món muốn order để rút ngắn thao tác order.

 

 • Ngoài ra một số thay đổi khác cần phải thiết lập trên phần mềm như sau:
  •  Một số thiết lập về giới hạn hiển thị nhằm cố định giữa các máy tính có kích cỡ màn hình khác nhau
   • Giới hạn số lượng bàn trên một dòng trong khu vực bàn (VD: mỗi dòng thể hiện 5 bàn)
   • Giới hạn số lượng món trên một dòng trong thực đơn (VD: mỗi dòng thể hiện 4 món)
   • Giới hạn số lượng nhóm thực đơn trên một dòng (VD: mỗi dòng thể hiện 7 nhóm)
  • Thao tác chọn bàn có thể bỏ qua bước hiển thị thông tin bàn sau đó chọn chức năng tương ứng. Thay vào đó sẽ trực tiếp mở vào thực đơn để có thể order ngay. Trong thực đơn sẽ thể hiện đầy đủ thông tin bill và các chức năng của bill (Chuyển/gộp, tách, kiểm bill, tạm tính, thanh toán,...). Tốc độ xử lý phần mềm sẽ được cải thiện đáng kể nếu được thiết lập theo hướng này.
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng theo Hotline: 19002137 để được thiết lập.

 

Kres cập nhật mới 09/08/2018

Kres cập nhật mới 09/08/2018