Tên đại lý: Nguyễn Minh Hoành
Cấp đại lý: Đại lý bán hàng và triển khai

Địa chỉ: 16 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 0939 183 646