Tên đại lý: Nguyễn Văn Hưng
Cấp đại lý: Đại lý bán hàng

Địa chỉ: 225 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0129 869 5599