Thời gian hỗ trợ ngoài giờ:

 • Thứ hai - thứ sáu: 18:00 - 23:00
 • Thứ bảy: 13:00 - 23:00
 • Chủ nhật: 8:00 - 23:00

 Lịch trực ngoài giờ:

THÁNG 5 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 1   1 2 3 4 5 6
    Phi Trinh Ái Dung Anh Thiện Long Cường Nhi Phi Trinh Thiện Nhi
Tuần 2 7 8 9 10 11 12 13
Ái Dung Anh Cường Nhi Phi Trinh Cường Long Thiện Nhi Thiện Nhi Phi Trinh
Tuần 3 14 15 16 17 18 19 20
Phi Nhi Thiện Long Ái Dung Anh Phi Trinh Cường Dung Anh Ái Dung Anh Long Cường
Tuần 4 21 22 23 24 25 26 27
Ái Dung Anh Thiện Long Cường Nhi Ái Long Thiện Trinh Cường Long Ái Dung Anh
Tuần 5 28 29 30 31      
Phi Nhi Thiện Dung Anh Ái Trinh Cường Long            

 

Thông tin liên hệ:

 • Ái - 091 488 4568
 • Dung Anh - 096 788 4568
 • Cường - 0909 028 891
 • Long - 0128 888 4568
 • Nhi - 0942 143 898
 • Phi - 096 288 4568
 • Thiện - 094 188 4568
 • Trinh - 0961 719 293