Thời gian hỗ trợ ngoài giờ:

 • Thứ hai - thứ sáu: 18:00 - 23:00
 • Thứ bảy: 13:00 - 23:00
 • Chủ nhật: 8:00 - 23:00

 Lịch trực ngoài giờ:

THÁNG 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 1 30 31         1
Long  Thi  Nhi  Thiện                 Tài Ái
Tuần 2 2 3 4 5 6 7 8
Huy Thi Tài Nhi Ái Trinh Dung Anh Phi Cường Long Ái Nhi Thiện Dung Anh
Tuần 3 9 10 11 12 13 14 15
Long Thi Phi Trinh Ái Tài Thiện Dung Anh Cường Nhi Phi Trinh Huy Long
Tuần 4 16 17 18 19 20 21 22
Thiện Thi Dung Anh Tài Huy Ái Long Phi Cường Nhi Thiện Dung Anh Phi Trinh
Tuần 5 23 24 25 26 27 28 29
Huy Thi Phi Tài Thiện Long Ái Dung Anh Cường Trinh Tài Huy Cường Nhi

 

Thông tin liên hệ:

 • Ái - 091 488 4568
 • Dung Anh - 096 788 4568
 • Cường - 0909 028 891
 • Huy - 0938 629 110
 • Long - 0128 888 4568
 • Nhi - 0942 143 898
 • Phi - 096 288 4568
 • Tài - 0967 629 706
 • Thi - 0906 469 213
 • Thiện - 094 188 4568
 • Trinh - 0961 719 293