Thời gian hỗ trợ ngoài giờ:

 • Thứ hai - thứ sáu: 18:00 - 23:00
 • Thứ bảy: 13:00 - 23:00
 • Chủ nhật: 8:00 - 23:00

 Lịch trực ngoài giờ:

Thông tin liên hệ:

 • Ái - 091 488 4568
 • Dung Anh - 096 788 4568
 • Hưng - 033 643 1312
 • Huy - 0938 629 110
 • Oanh - 0933 180 150
 • Long - 078 888 4568
 • Phi - 096 288 4568
 • Tài - 0967 629 706
 • Thi - 0906 469 213
 • Trinh - 096 171 9293