Thời gian hỗ trợ ngoài giờ:

 • Thứ hai - thứ sáu: 18:00 - 23:00
 • Thứ bảy: 13:00 - 23:00
 • Chủ nhật: 8:00 - 23:00

 Lịch trực ngoài giờ:

THÁNG 9 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 1 . . . . . 1 2
.  .  . . . . . . . Ái Dung Anh Phi Trinh
Tuần 2 3 4 5 6 7 8 9
Tài Hưng Phi Trinh Huy Hưng Tài Trinh Cường Long Huy Hưng Ái Dung Anh
Tuần 3 10 11 12 13 14 15 16
Ái Long Phi Dung Anh Ái Hưng Tài Huy Cường Huy Long Trinh Cường Tài
Tuần 4 17 18 19 20 21 22 23
Trinh Huy Trinh Phi Ái Hưng Tài Huy Cường Dung Anh Tài Hưng Ái Dung Anh
Tuần 5 24 25 26 27 28 29 30
Phi Long Tài Phi Ái Hưng Huy Dung Anh Cường Tài Trinh Long Huy Phi

 

Thông tin liên hệ:

 • Ái - 091 488 4568
 • Dung Anh - 096 788 4568
 • Cường - 0909 028 891
 • Hưng - 0163 643 1312
 • Huy - 0938 629 110
 • Long - 0128 888 4568
 • Nhi - 0942 143 898
 • Phi - 096 288 4568
 • Tài - 0967 629 706
 • Thi - 0906 469 213
 • Thiện - 094 188 4568
 • Trinh - 0961 719 293