Thời gian hỗ trợ ngoài giờ:

 • Thứ hai - thứ sáu: 18:00 - 23:00
 • Thứ bảy: 13:00 - 23:00
 • Chủ nhật: 8:00 - 23:00

 Lịch trực ngoài giờ:

THÁNG 9 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 1 1 2 3 4 5 6 7
Ái Tài Dung Anh Huy Quân Hưng Phi Long Tài Quân Hưng Tài Trinh Ái
Tuần 2 8 9 10 11 12 13 14
Ái Tài Phi Huy Trinh Hưng Dung Anh Long Tài Quân Ái Dung Anh Phi Huy
Tuần 3 15 16 17 18 19 20 21
Trinh Dunh Anh Huy Long Ái Hưng Tài Phi Trinh Quân Long Huy Hưng Dung Anh
Tuần 4 22 23 24 25 26 27 28
Ái Dung Anh Huy Long Ái Hưng Tài Phi Trinh Quân Phi Trinh Tài Long
Tuần 5 29 30 31 . . . .
Trinh Phi Dung Anh Huy Long Hưng . . . . . . . .

 

Thông tin liên hệ:

 • Ái - 091 488 4568
 • Dung Anh - 096 788 4568
 • Cường - 0909 028 891
 • Hưng - 033 643 1312
 • Huy - 0938 629 110
 • Long - 078 888 4568
 • Nhi - 0942 143 898
 • Phi - 096 288 4568
 • Quân - 0898 247 009
 • Tài - 0967 629 706
 • Thi - 0906 469 213
 • Thiện - 094 188 4568
 • Trinh - 0961 719 293