Hướng dẫn nghiệp vụ thu ngân - Phần mềm bán hàng Trà Sữa
Giải pháp điều hành chuỗi Cafe, Trà sữa, Nhà hàng
KAS! Hướng dẫn sử dụng máy in hóa đơn
Đào tạo KAS smac tại Papas Chicken Đà Lạt